Polityka jakości

Phytopharm Klęka Spółka Akcyjna

Chcemy być wiodącą firmą w zakresie innowacyjności, jakości oraz marketingu roślinnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety iekstraktów roślinnych, opartych o wysokiej jakości surowce zielarskie, oudowodnionym działaniu i bezpieczeństwie stosowania.

Pragniemy utrzymać pozycję lidera w swoim segmencie rynku. Dążymy do tego, aby Klient poszukujący ekstraktu lub leku roślinnego, zawsze rozważył Phytopharm jako potencjalnego dostawcę i skontaktował się z nami.

Pozycję lidera zamierzamy utrzymać przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko i rozwijaniu działań proekologicznych.

Phytopharm Klęka Spółka Akcyjna deklaruje realizację przyjętej politykipoprzez:

  1. przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych,
  2. wdrożenie, doskonalenie i utrzymania skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, normami ISO 9001, ISO 22000, ISO 13485 oraz ISO 14001,
  3. wykorzystanie dostępnych innowacji technicznych i technologicznych oraz nowoczesnych metod badawczych,
  4. prowadzenie produkcji w warunkach gwarantujących najwyższą jakość produktów,
  5. zapewnienie pracownikom niezbędnych szkoleń, aby dysponowali odpowiednią wiedzą fachową w zakresie powierzonych im obowiązków i ich odpowiedzialności za jakość produktów,
  6. współpracę z kwalifikowanymi dostawcami surowców, substancji czynnych ipomocniczych oraz materiałów opakowaniowych,
  7. ograniczenie wytwarzania odpadów oraz ograniczenie zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

undefinedPolityka jakości